9 съвета за оператора на дизелов генератор по време на ежедневната поддръжка

август 17, 2017

9 съвета за оператора на дизелов генератор по време на ежедневната поддръжка

Дизеловият генератор е широко използван основен източник на захранване за някои отдалечени места или резервен източник на захранване за всякакви търговски сгради и места; добре поддържаният дизелов генератор може ефективно да спести текущите ви разходи и разходите за енергия и да ви осигури надежден източник на захранване при нужда. Но не всеки дизелов генератор има добре образован оператор или инженер, затова по-долу предоставяме 9 съвета за дизеловия генератор по време на работа и ежедневна поддръжка, надяваме се, че това ще помогне на някои оператори на дизелови генератори.

1. Дизеловият генератор трябва да се поддържа чист, уверете се, че тръбопроводите за вход и изход на въздуха са гладки;
2. Персоналът по поддръжката не трябва да съхранява запалими предмети или течности в близост до дизеловия двигател;
3. Шумозаглушителят трябва да се монтира правилно, за да не се повреди турбокомпресорът;
4. Забранено е пушенето, паленето на искри или други запалителни действия в близост до акумулаторите и дизеловото гориво;
5. Генераторът трябва да бъде оборудван със сух прахов пожарогасител, а операторът по поддръжката трябва да знае как да го използва;
6. Не смесвайте антифризната течност с други препарати, като например антикорозионна течност;
7. Смазочните материали и маслените филтри трябва да се подменят редовно в зависимост от употребата и времето;
8. Операторите трябва внимателно да записват данните за работата и поддръжката на генератора;
9. След като дизеловият генератор се повреди, той трябва да бъде проверен и поддържан от професионални техници.

Новини от индустрията
За admin