13 συμβουλές που σας βοηθούν να επιλέξετε τις κατάλληλες βιομηχανικές γεννήτριες αερίου

Νοέμβριος 17, 2017

13 συμβουλές που σας βοηθούν να επιλέξετε τις κατάλληλες βιομηχανικές γεννήτριες αερίου

1) Επιλέξτε την κατάλληλη ισχύ εξόδου σύμφωνα με την παροχή καυσίμου αερίου για να αποφύγετε το χαμηλό φορτίο της γεννήτριας αερίου ή τη σπατάλη καυσίμου αερίου,
2) Η γεννήτρια φυσικού αερίου 1000KW έχει την υψηλότερη αγορά, η απόδοση του κόστους της είναι η υψηλότερη και το κόστος επισκευής και συντήρησης είναι σχετικά χαμηλό,
3) Κατά την επιλογή πολλών γεννητριών αερίου για παράλληλη λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ίδια γεννήτρια αερίου εξόδου, για να μειώσει το λειτουργικό κόστος και το κόστος αποθήκευσης ανταλλακτικών. Εάν ο συνολικός όγκος των συνόλων γεννητριών αερίου είναι λίγο μικρότερος , επιλέξτε μια μικρότερη γεννήτρια αερίου εξόδου για εφεδρική χρήση. Για παράδειγμα, μια γεννήτρια αερίου 1000KW συν μια γεννήτρια αερίου 500KW, ώστε να μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε την ισχύ εξόδου όταν αλλάζει ο όγκος αερίου, για να διασφαλίσετε ότι οι γεννήτριες αερίου λειτουργούν με ισχύ εξόδου τουλάχιστον 70%,
4) Υψηλή απόδοση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει ότι μπορεί να παραχθεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν καταναλώνεται ο ίδιος όγκος αερίου, οπότε καλύτερα να επιλέξετε γεννήτρια αερίου με υψηλότερη απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας,
5) Υψηλός ρυθμός λειτουργίας σημαίνει λιγότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας, λιγότερη σπατάλη καυσίμου αερίου και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας,
6) Όταν το αέριο είναι καθαρό ή όταν το αέριο έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, η περίοδος αναθεώρησης της γεννήτριας αερίου μπορεί να φτάσει τις 50.000-60.000 ώρες, η γενική περίοδος αναθεώρησης της γεννήτριας αερίου φτάνει τις 30.000-40.000 ώρες. Ωστόσο, ορισμένες κακής ποιότητας γεννήτριες αερίου η περίοδος συντήρησης μπορεί να φτάσει μόνο τις 10000 ~ 20000 ώρες,
7) Το βιοαέριο περιέχει ελάχιστα διαβρωτικά συστατικά που ρυπαίνουν το λάδι του κινητήρα, το οποίο καταναλώνει περισσότερο λιπαντικό λάδι από τη γεννήτρια φυσικού αερίου. Το λιπαντικό λάδι κινητήρα είναι ένα σημαντικό αναλώσιμο και καταλαμβάνει ένα ορισμένο μερίδιο του κόστους λειτουργίας. Οι γεννήτριες φυσικού αερίου διαφόρων εμπορικών σημάτων έχουν μεγάλες διαφορές στην κατανάλωση λιπαντικού ελαίου,
8) οι τιμές των ανταλλακτικών μπορεί αρκετές φορές να είναι διαφορετικές, ο αγοραστής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τιμή ορισμένων σημαντικών εξαρτημάτων, όπως οι τιμές των μπουζί. Επηρεάζουν άμεσα το λειτουργικό κόστος,
9) Ένα πλήρες φάσμα ανταλλακτικών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και να αυξήσει τον όγκο παραγωγής ενέργειας,
10) Το αν η ομάδα συντήρησης μπορεί να φτάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του χρόνου λειτουργίας,
11) Η γεννήτρια αερίου είναι ένας μεγάλος και ακριβός εξοπλισμός, ο αγοραστής θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη συνολική αξιολόγηση. Η ολοκληρωμένη τιμή είναι πιο σημαντική από την τιμή μόνο της γεννήτριας αερίου,
12) Ο τύπος του καυσίμου αερίου καθορίζει τον τύπο της γεννήτριας αερίου που θα πρέπει να επιλέξετε. Οι γεννήτριες φυσικού αερίου δεν μπορούν απαραίτητα να καούν σε βιοαέριο ή σε αέριο άνθρακα χαμηλής συγκέντρωσης,
13) Ο αγοραστής πρέπει να γνωρίζει τη σύνθεση του καυσίμου αερίου και τη συγκέντρωση μεθανίου στο αέριο. Έτσι ώστε να μπορείτε να λάβετε τη σωστή απόφαση για την επιλογή γεννήτριας αερίου, ειδικά για το αέριο που σχετίζεται με πετρελαϊκό πεδίο και το αέριο ανθρακικού κοιτάσματος.

Νέα της βιομηχανίας
Σχετικά με το admin