Jaký je rozdíl mezi fázovým a síťovým napětím ?

Srpen 18, 2017

Jaký je rozdíl mezi fázovým a síťovým napětím ?

U jednofázové soustavy se napětí mezi živým a nulovým vodičem nazývá fázové. napětí.In v případě třífázové soustavy se napětí mezi jednou fází ze tří fází a nulovým bodem nebo nulovým vodičem nazývá fázové napětí.
Síťové napětí je napětí mezi libovolnými dvěma fázemi ze tří fází a v závislosti na typu připojení se síťové napětí mění na se liší. Je to bude pro vás snadné, pokud si prohlédnete obrázky níže:

Fázové napětí VS síťové napětí

Napětí sítě a fázové napětí

Výše uvedený obsah pochází z https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-phase-and-line-voltage , doufám, že to pomůže nováčkům v oblasti generátorů lépe porozumět technickým specifikacím generátorů.

Novinky z oboru
O společnosti admin