Каква е разликата между фазово и мрежово напрежение?

август 18, 2017

Каква е разликата между фазово и мрежово напрежение?

При еднофазна система напрежението между проводника под напрежение и нулевия проводник се нарича фаза. напрежение.In при трифазна система напрежението между една от трите фази и неутралната точка или неутралния проводник се нарича фазово напрежение.
Напрежението на мрежата е напрежението между две от трите фази и в зависимост от вида на връзката напрежението на мрежата е варират. Това е ще ви бъде лесно, ако видите снимките по-долу:

Фазово напрежение VS Напрежение на линията

Напрежение на линията и напрежение на фазата

Оригинали на горното съдържание от https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-phase-and-line-voltage , надявам се, че това може да помогне на начинаещите в областта на генераторите да разберат по-добре техническите спецификации на генераторите.

Новини от индустрията
За admin